prcd-PRA - progresivní atrofie sítnice

Prcd-PRA (progressive rod-code degeneration = progresivní atrofie/degenerace tyčinek a čípků) je jednou z mnoha forem defektů sítnice u psů (PRA).

Toto onemocnění je charakteristické postupným odumíráním světločivných buněk sítnice. Nejdříve odumírají tyčinky (rod), které zajišťují vidění psa za šera a v noci, u psa se teda nejprve projeví šeroslepost.

Později odumírají čípky (cone), které zajišťují barevné a denní vidění, jejich odumírání způsobí konečnou slepotu psa.  

Onemocnění se dá klinicky rozpoznat oftalmoskopem, nicméně 100% spolehlivost zajišťuje vyšetření elektroretinogramem (ERG), kdy se psu odebírá malý vzorek krve, popř. stěr slin.

 

Převzato z https://www.prcdtest.com/sk/, 31.8.2011

 

Prcd-PRA je dědičné onemocnění, dědí se autozomálně recesivně. Následující tabulka ukazuje všechny možnosti dědičnosti této nemoci.

 

 

prcd-PRA A - normal/clear B - carrier C - affected
A - normal/clear 100% A - normal/clear 50% A - normal/clear, 50% B - carrier 100% B - carrier
B - carrier 50% A - normal/clear, 50% B - carrier 25% A, 50% B, 25% C 50% B - carrier, 50% C - affected
C - affected 100% B - carrier 50% B - carrier, 50% C - affected 100% C - affected

 

A - normal/clear

    zdravý jedinec - není přenašečem vlohy pro prcd-PRA, nikdy neonemocní

B - carrier

    přenašeč - nese 1 gen způsobující prcd-PRA, sám sice neonemocní, ale spolu s jiným přenašečem může dát postižené potomstvo (viz tabulka)

C - affected

    postižený - nese pouze geny způsobující prcd-PRA, v určitém věkudojde k rozvoji slepoty, všichni jeho potomci budou přinejlepším přenašeči nemoci.
 

V současnosti neexistuje účinná terapie tohoto onemocnění, proto jako jedinou prevenci lze doporučit vyřazování postižených jedinců z chovu.

 

 

 

 

Cindy Palima

 

I Am Black Sant Tulip

Quality Golden Sant Tulip

Quality Black Sant Tulip